Kan coronavirus smitta mellan människa och djur?

Det finns många olika typer av Coronavirus. Ny forskning visar att ett Coronavirus som orsakar respirationsproblem hos hundar kom till Sverige redan 2010. Viruset är ett av flera smittämnen som kan orsaka Kennelhosta.
Hundar kan drabbas av 2 olika coronavirus, ett som ger diarré och ett som ger luftvägsproblem.

Coronavirus har förmågan att byta ut delar av sin arvsmassa för att kunna infektera nya värddjur (och människor). Ett exempel på detta är SARS-CoV1 som smittades från fladdermus till sibetdjur till människa och blev SARS. SARS spreds som mest mellan år 2002-2004. Mest drabbad var Asien.
År 2012 spreds MERS-CoV från fladdermus till kamel till människa och blev MERS.

Den pågående pandemin Covid-19 har också uppstått genom ett värddjursbyte. Från fladdermus till människa.
Det finns alltså möjlighet för viruset att byta värddjur. I vilken utsträckning vet man inte i dagsläget men det finns några rapporter om att viruset kan överföras till katt och hund. Man kan inte utesluta att även andra djurarter kan smittas även om risken är försumbar.

Jordbruksverket rekommenderar att man följer vanliga hygienrutiner vid umgänge med husdjur och lantbruksdjur. Extra viktigt om man är smittad av Covid-19. Tvätta händer och armar med tvål och vatten. Använd munskydd om du har hosta.

Källor:
https://www.forskning.se
http://www.jordbruksveket.se