Avslutningsmaterial.

Välkommen i mål!

Tack för att just du har deltagit i djurskötarkurs.se’s djur välfärdskurs!
Jag hoppas att informationen har gett dig en grund att bygga vidare ditt djurintresse på och inspiration för att arbeta vida med djurvälfärd, ett viktigt ämne! Jag vore tacksam om du tog dig tid att fylla i en utvärdering av djur säkerhetskursen så att kursen får utvecklingsmöjligheter inför framtiden.


Utvärdering

  1. Hur skulle du sammanfatta vår Djur Välfärdskurs?
  2. Tycker du att någonting fattas i temat välfärd du hade önskat fanns med?
  3. Upplever du att du fått större förståelse för djur välfärd efter denna kurs?
  4. Hur upplever du studiematerialet? Lättläst? Svårt att förstå?

Ladda ner studiematerialet

Önskar du ladda ner studiematerialet till din dator tryck på knappen “Ladda ner”. Observera att studiematerialet endast är för eget bruk och får inte laddas upp, delas eller föras vidare på något sätt.
Allt material är skyddat av Copyrightlagen.


Bonusmaterial

Gör en välfärdsutvärdering

Gör en fullständig välfärdsutvärdering av ett djur i din närhet. Berätta vad det är för djur, hur gammal den är, hur den lever i social flock. Du ska i ditt dokument kunna besvara följande frågeställningar:

1. Hur stort utrymme måste djuret ha enlig lag och hur mycket större utrymme än minimimått är lämpligt för arten?
2. Vad för inredning måste finnas i djurets hägn/omgivning?
3. Utöver den fasta inredningen, vad behöver ytterligare finnas och varför?
4. Beskriv 2 olika typer av berikningar för djurarten som kan göras regelbundet och vad för syfte har berikningarna?
5. Uppvisar djuret något typ av problembeteende? I så fall vad?
6. Vad får djuret för mat? Hur ofta?
7. Hur ofta görs genomgående hälsokontroller av utbildad djurvårdspersonal?
8. Hur behandlas och sköts eventuella fysiska sjukdomar/besvär?
9. Hur arbetar du förebyggande mot hälsoproblem?
10. Finns det något annat du vill tilläga?


Skicka in uppgifterna i PDF format till info@djurskotarkurs.se senast LÖRDAG kl. 16.00
Skriv som rubrik i mejlet
“Avslutningsmaterial FÖRNAMN EFTERNAMN”


Ditt konto här hos Djurskötarkurs.se kommer att vara aktivt i ca 12 timmar efter avslutningsmejlet skickats ut. Passa på att spara ner studiematerial du önskar spara. Jag påminner om att materialet endast får användas för eget bruk. Uppladdning, vidarebefordringar eller kopiering är förbjudet!

TACK FÖR DIN MEDVERKAN!