-Avslutningsmaterial

Välkommen i mål!!

Tack för att just du har deltagit i djurskötarkurs.se’s djur säkerhetskurs!
Jag hoppas att informationen har gett dig en grund att bygga vidare ditt djurintresse på. Jag vore tacksam om du tog dig tid att fylla i en utvärdering av djur säkerhetskursen så att kursen får utvecklingsmöjligheter inför framtiden.


Utvärdering

  1. Hur skulle du sammanfatta dessa tre veckor hos djurskötarkurs.se?
  2. Finns det något som har vart bra respektive dåligt med kursens upplägg?
  3. Hur upplever du feedbacken du fått ifrån mig som kursledare?
  4. Hur upplever du studiematerialet? Lättläst? Svårt att förstå?

Ladda ner studiematerialet

Önskar du ladda ner studiematerialet till din dator tryck på knappen “Ladda ner”. Observera att studiematerialet endast är för eget bruk och får inte laddas upp, delas eller föras vidare på något sätt.
Allt material är skyddat av Copyrightlagen.


Bonusmaterial

Hur hade du prioriterat i följande situation?

Du arbetar som djurvårdare på nivå 1 på en gård med getter. Gården är öppen för allmänheten och denna dag är det mycket besökare på plats.
Du står och pratar med en besökare som är upprörd över gårdens korta öppettider samtidigt som en annan besökare ropar till dig att en get fastnat med hornen i ett staket. Geten sitter så hårt fast att det är svårt för en person att ta loss den själv, samtidigt blir besökare runt omkring oroliga och samlar sig snabbt runt geten.

Hur bör du prioritera denna situation med samtliga inblandade?


Skicka in uppgifterna i PDF format till info@djurskotarkurs.se senast söndag kl. 16.00
Skriv som rubrik i mejlet
“Avslutningsmaterial FÖRNAMN EFTERNAMN”


Ditt konto här hos Djurskötarkurs.se kommer att vara aktivt i ca 12 timmar efter avslutningsmejlet skickats ut. Passa på att spara ner studiematerial du önskar spara. Jag påminner om att materialet endast får användas för eget bruk. Uppladdning, vidarebefordringar eller kopiering är förbjudet!

TACK FÖR DIN MEDVERKAN!