-Information & Studieplan

Välkommen!

Välkommen till djuskötarkurs.se! Under de kommande 3 veckorna kommer du att få tillgång till studiematerial i form av text, bild och video. Under respektive vecka hittar du samtliga lektioner och tillhörande material i ordningsföljd. För bästa inlärning rekommenderar jag att du läser lektionerna i den ordningsföljd det presenteras.

Varje vecka avslutas med 10 inlämningsfrågor.
Du behöver använda ett skrivprogram på din dator eller läsplatta.
Gratis skrivprogram som låter dig spara filer i PDF är ex. Libre Office eller Microsoft Word.

Om du behöver stöttning under studietiden, har frågor eller funderingar, tveka inte att skicka ett mejl till mig. Jag finns med under hela din studieperiod och svarar vanligtvis på mejl samma dag.

Personlig feedback

Du kommer att få personlig feedback på det material du skickar in. Feedbacken är till för att du ska kunna utvecklas ytterligare i ditt tankesätt gällande frågeställningarna i inlämningsuppgifterna.
Studiematerialet innehåller också instuderingsfrågor i slutet av varje lektion. Dessa instuderingsfrågor ska INTE skickas in utan är till för dig att säkerställa att du fått en förståelse för vad du läst.

Du kommer alltid att få svar på dina inlämningsuppgifter. Ibland går det snabbt, ibland kan det dröja lite längre. Jag gör mitt bästa för att svara alla så snabbt som möjligt.

Uppläsning av studiematerial

Önskar du få studiematerialet uppläst medan du studerar? Installera webbläsaren Microsoft Edge och använd dig av funktionen “Läs upp”.

1. Gå till länken, tryck på DOWNLOAD och följ instruktionerna. https://www.microsoft.com/en-us/edge

2. Öppna www.djurskotarkurs.se i microsoft egde webbläsaren och logga in på din profil.

3. Gå till önskad lektion

4. Klicka på de tre prickarna högst uppe i högra hörnet på menyraden.

5. Välj funktionen “Läs upp”

6. Hoppa över, pausa eller lyssna om på stycken med hjälp av knapparna som dyker upp överst på sidan.


Studieplan

Vecka Ett

Lektion 1 – Risker med djurhantering.
Lektion 2 – Säker hantering.

Vecka Två

Lektion 3 – Smittskydd & Zoonoser
Lektion 4 – Djurrymningar

Vecka Tre

Lektion 5 – Säkerhetsrutiner
Lektion 6 – HLR

Gå till “Lektion Ett”