Lektion 4. – Djurrymningar

Förr eller senare i ditt arbete med djur kommer du vara med om en djurrymning. Som vi lärt oss i stycket om stress, kan en oplanerad situation som denna ge upphov till att man beter sig irrationellt om man inte har kunskap om hur man bör hantera situationen. Alla arbetsplatser bör ha en välarbetad krisplan som all personal ska ta del av. I en krisplan står praktisk information om hur en djurrymning ska hanteras och vem som ska göra vad.
Olika arbetsplatser har olika rutiner och det är viktigt att man anpassar sig och har kunskap om sin egen arbetsplats krisplan. Dock finns det några bra, praktiska och teoretiska kunskaper som alltid är bra att känna till.

Kommunikation

Det är viktigt att ha en bra kommunikation med sina kollegor och andra berörda när en djurrymning uppstår. Oavsett om det är en hamster som rymt eller en flock med kor. Många arbetsplatser använder sig av kom-radio där kommunikation mellan kollegor och avdelningar sker därigenom. Är det en liten arbetsplats arbetar man kanske så nära varandra att man kan ropa till varandra. Annars är det bra att ha sina mobiltelefoner eller arbetstelefoner tillgängliga hela tiden.
Börja med att informera dina kollegor om vad som har hänt och hur många (eller vilka) djur som är på rymmen. Gör sedan upp en strategisk plan om vem som ska göra vad och vad som behövs göras. Kanske ska en eller två kollegor följa efter djuret/observera djuret medan någon annan hämtar hjälpmedel för infångning. Någon kanske behöver ringa efter arbetsledare eller chef medan någon ser till att besökare inte stör eller riskerar att bli skadade.

Ha djuret under ständig uppsyn

Om man har turen att se när djuret rymmer bör du ha som första prioritet att följa efter eller stanna kvar och observera djuret. Samtidigt som du följer efter kontaktar du dina kollegor via telefon eller komradio.
Om en infångning kan ske enkelt, utan risk för att förvärra situationen, fånga djuret, annars fortsätt bara att observera och följa efter tills kollegor anländer.

Uppträd lugnt

Håll dig lugn och sansad hela tiden. Undvik att springa mot djuret, flaxa med armar eller skrika och bli arg. Prata med lugn och glad röst som du vanligtvis gör. Djur känner direkt om du är stressad eller rädd och det kan förvärra situationen.

Samarbeta

Samarbeta med samtliga berörda parter. Alla kan ha olika förutsättningar för att se vad som är mest lämpligt att göra. Berätta vad du ser och upplever där just du står.
”Hästen verkar röra sig mot skogen” eller ”Nu tror jag hästen blev skrämd för något. Det kan hända att han börjar springa”
Är man många personer kan man använda metoden att mota djuret tillbaka till ett säkrare område eller dit man önskar fånga in den.

Larma

Ibland händer det att man behöver larma polis eller andra myndigheter om ett djur rymmer som kan vara farlig för allmänheten eller orsaka annan typ av förstörelse. Ha alltid en dialog med arbetsledare eller chef i tillfällen som dessa.

Sätt dig själv och andra i säkerhet

Se alltid till att ha säkerhet i första prioritet. Om du arbetar på en arbetsplats där besökare har tillgång att röra sig, informera om vad som har hänt och be samtliga att utrymma eller söka skydd om djuret i fråga kan vara farligt. Är djuret ofarligt kan det ändå vara bra att informera besökare om vad som har hänt och be dom att lämna det aktuella området. Det är inte ovanligt att besökare mer än gärna vill hjälpa till och kan ibland agera så att det förvärrar situationen.

Hälsobesikta

När man väl har fångat ett djur som vart på rymmen är det viktigt att göra en fullständig hälsobesiktning för att se till att djuret inte skadat sig. Djur som vart på rymmen kan också vara väldigt stressade och behöver kanske extra tillsyn under ett tag. Man bör också skriva en rapport och se över de brister som ledde till att djuret rymde. Samtala alltid med berörd personal, fråga hur alla mår och kommunicera om vad som hände och vad som kan göras bättre/annorlunda nästa gång för att förhindra fler rymningar.

Olika sätt att fånga djur

Rutiner & kommandon

Som jag nämnde tidigare är många djur väldigt rutinbundna. Detta är något man kan använda till sin fördel vid en rymning. Till exempel skramla med foderhinken eller använda ett kommando som är förknippat med mat för att locka djuret att komma tillbaka.

Använd dig av övriga flocken

Flockdjur är väldigt beroende av övriga medlemmar i sin flock. Om en individ har rymt kan man använda sig av övriga flocken för att locka djuret tillbaka. Om en individ har rymt från en hage kan man försöka flytta den övriga flocken tillbaka till lada/stall/annan hage och hoppas att den lösa individen följer efter. Fåglar söker även sig till ljudet av sin egen flock.

Nät & Barrikader

Har man tillgång till nät eller rep kan man använda detta för att blockera flyktvägar och mota djuret tillbaka till sitt hägn eller där man önskar kunna fånga djuret. Man kan med fördel flytta sig själv och nätet som är mobilt. För mindre djur kan man även använda nätet eller repet för infångning.

Fällor

Om man har ett mindre djur som rymt och som inte går att få tag på kan man använda sig av fällor. Det finns olika storlekar på fällor som ser ut som burar, när djuret kliver in i buren för att äta av maten man lagt där stänger sig luckan bakom djuret och låser in det. Detta är praktiskt för skygga djur som gärna inte kommer fram när människor är i närheten men som ändå håller sig på samma område. Till exempel katter, kaniner, hamstrar, råttor, marsvin med flera.

Håvar

Håvar finns i olika storlekar och formar. Dessa använder man med fördel när man ska fånga mindre djur och fåglar. Se till att välja en lämplig storlek på håven så att du inte riskerar att skada djuret du ska fånga.
Ett tips är att röra dig långsamt och försiktigt så nära djuret du kan komma. Vifta inte med armar eller håv, uppträd lugnt och sansat och undvik att bli arg och prata högt. Var snabb när du väl bestämmer dig för att fånga. Tveka inte och se till att inte träffa djurets kropp med håvens ram.
Fåglar i voljärer fångar man lämpligast när de sitter på gallret, inte på pinnar eller inredning.
Om möjligt, undvik att stirra på djuret du ska fånga. Djur har oftast stenkoll på dig och stirrar du, vet dom att de ska bli fångade. För så gör rovdjur innan de attackerar.

Söva

Som sista utväg eller vid rymning av potentiell farliga djur kan man behöva skjuta djuret med sövningsmedel. Detta görs av utbildad, behörig personal.

Instuderingsfrågor

  1. Varför är kommunikation så viktigt när ett djur rymt?
  2. Vilka kommunikationsvägar kan man använda sig av?
  3. Om du är först på plats och ser en ko rymma, hur bör du agera?
  4. Hur bör du agera om din arbetsplats har besökare i närheten när ett djur rymmer?
  5. Vad bör du INTE uppträda när du närmar dig ett djur som rymt?
  6. Om ett potentiellt farligt djur rymmer, vad ska din prioritet vara?
  7. Om en häst rymmer ur sin hage, hur kan du locka hästen dit du vill ha den?
  8. Om en hamster rymmer från sin bur och försvinner iväg i anläggningen. Hur kan du fånga den om du inte ser den hela tiden?
  9. Hur fångar du enklast en fågel i sin bur/voljär?
  10. Får vem som helst söva ett djur som rymt?

Gör veckans inlämningsuppgifter under fliken “Vecka Två”