Lektion 5.– Säkerhetsrutiner

Oavsett om du arbetar på hunddagis, djurpark, gård, stall, ridskola, zoo fackhandel eller katt pensionat så finns det en del säkerhetsrutiner som är återkommande på arbetsplatser. Detta stycke är generellt och det är viktigt att du tar del av din egen arbetsplats rutiner och följer dessa.

Morgonrutiner

-Prata med dina kollegor eller ta del av rapporter som skrivits dagen innan för att ta reda på om något hänt under föregående dag om du själv inte arbetat. På så sätt får du reda på om du bör ta hänsyn till något speciellt, ett sjukt djur, en skadad anläggning eller en incident som kan påverka vanliga arbetsrutiner.

– Börja dagen med att räkna alla djurindivider på arbetsplatsen och se över dess hälsa. Genom att räkna djuren ser du till att ingen rymt under natten och du upptäcker tidigt om något djur skadat sig eller verkar må dåligt. Titta efter avvikande beteende, sår eller andra skador som kan ha uppkommit över natten.

– Se därefter över djurets hägn, hage eller bur och dess inredning för att leta efter skador/svagheter. Staket eller inredning kan ha gått sönder under natten och kan skada djuret.

– Utfodra djuren. Se till att alla beter sig normalt och att alla djur i en flock/grupp får äta av maten. Är det något djur som helt plötsligt inte är intresserad av frukost kan detta vara ett tecken på ohälsa. Ser du att en individ ur flocken inte får utrymme att äta för de andra bör åtgärder tas innan individen börjar svälta. Det kan till exempel vara att flytta individen till en egen bur eller utfodra individen separat.

Dagligt arbete

Fortsätt det dagliga arbetet på din arbetsplats och arbeta förebyggande för olyckor och smittspridning som du fått lära dig i denna kurs. Tänk på din och andras säkerhet och var noga med dina arbetsuppgifter. Att börja slarva för att vinna tid lönar sig sällan.

Innan stängning

Innan det är dags att gå hem för dagen ska allt iordningställas för morgondagen.

-Börja med att räkna alla djurindivider och se till så att ingen rymt. Se över deras hälsa och titta efter sår, avvikande beteende eller skador som kan ha uppkommit över dagen som du inte sätt.

-Utfodra de djur som ska ha kvällsmat och se till att alla äter som de ska.

-Kontrollera att alla hägn/burar/hagar är ordentligt låsta och att inga kvarglömda redskap finns kvar inne hos djuren.

-Gör rent och ställ tillbaka alla redskap och hjälpmedel du använt och se till att de är hela.

-Städa ur personalutrymmen, skötargångar och utrymmen där du vistats under dagen så att det är trevligt och säkert för de som kommer efter dig.

-Ta ut sopor och hantera avfall på ett säkert sätt.

-Skriv en dagsrapport om något varit avvikande, kommunikation mellan kollegor är jätteviktigt! Fyll i individkort och kontrollera att kollegor som kommer efter dig kommer till en säker och ren arbetsplats.

Säkerhetsrutiner vid hägn & hagar

Det finns några olika scenarion jag vill belysa när du vistas vid eller i hägn/hage.
1. Du ansvarar för en grupp besökare som tillsammans med dig får tillträde till exempelvis en hästhage. Här är det jätteviktigt att du ansvarar för att räkna alla personer du tar med dig in i hagen och ser till att samtliga följer med dig ut.

2. Du ska utföra en arbetsuppgift i till exempel ett varghägn. Vargarna är inomhus och du besöker deras utomhushägn och ser att en kollega redan är där. I ett sånt här tillfälle är det jätteviktigt att du ansvarar för att din kollega ser att du kommer in i hägnet. Säg “Hej, får jag komma in?” och vänta på respons från kollegan. Om kollegan inte noterar att du kommer in i hägnet kanske hen fortsätter med sina arbetsuppgifter, antar att hänget är tomt och släpper ut en flock vargar när hen är färdig. Du utsätts för en potentiellt farlig situation. Situationen kan resultera i olyckor även om det är andra djurslag, hästar, kameler, kor, får, getter mf.

3. Vi föreställer oss scenariot ovan. Du har fått ett godkännande av din kollega att komma in. Du gör färdigt dina arbetsuppgifter och ska sedan lämna hägnet. Var noga med att tala om för din kollega att du lämnar hänget.

Hypotetisk övning

I denna övning ska vi bredda vårat synsätt i en eventuell krissituation som kan uppstå på arbetsplatser. Övningen är hypotetisk i syfte att gå igenom potentiella rutiner vid kris. Har man gått igenom säkerhetsåtgärder i teorin innan de inträffar är chansen större att resultatet blir säkrare.

Vi ska titta på en kort film nedan. Klippet är ifrån filmen Jurassic World från 2015. Så klart är detta en fictionfilm med ett högst otroligt scenario men låt oss föreställa oss att dinosaurierna istället är ett rovdjur, tiger, varg eller lejon och du är en djurvårdare som observerar scenariot på din arbetsplats. Syftet är att se säkerhetsrisker, stress, hur de kan undvikas eller hanteras bättre.

https://www.youtube.com/watch?v=Q3znhTOUqi8&ab_channel=Movieclips

Nu när vi sett scenariot ska vi reflektera över vad som händer i filmen.
Först ser vi en djurvårdare som sträcker ner en snara för att fånga/plocka upp en springande gris. Snaran är åtkomlig för rovdjuren som av misstag biter tag i den och djurvårdaren faller ner i hägnet. Reflektera över:
Vad gjorde djurvårdaren för fel i detta läge?
Hur borde djurvårdaren gjort istället?

Sedan dyker vår huvudperson upp. Vi kallar honom djurtränaren. Han lägger märke till att djurvårdaren fallit ner i hägnet och bestämmer sig för att hjälpa till. Han öppnar grindar, springer in och beordrar sedan skyttarna att inte skjuta. Reflektera över:
Vad gör djurtränaren för fel i detta läge?
Hur kan hans handling orsaka större fara?
Vad hade djurtränaren kunnat göra istället?

Efter att ha försökt lugna djuren ber djurtränaren arbetsledaren att stänga grinden bakom honom med syfte att kasta sig under grinden innan den stängs. Han är medveten om att rovdjuren högst troligen snart kommer att attackera. Till sist säger han till djurvårdaren ”Vänd aldrig ryggen mot gallret” vilket är en högst relevant sak att ha i åtanke när man arbetar med rovdjur.

Titta nu på videon en gång till och försök att se den ur ett nytt perspektiv. Tänk säkerhet, hur borde man gjort istället? Vad blev fel?

I denna övning har vi tagit scenariot till det extrema och det kan vara svårt att med säkerhet säga exakt vad som är rätt och vad som är fel. Syftet är att ni ska få en förståelse för hur stress och pressade situationer kan få kollegor och en själv att agera impulsivt. Har man gått igenom ett scenario i huvudet en gång tidigare och reflekterat över risker är sannolikheten större att olyckan kan undvikas.

Låt oss gå igenom säkerhetsriskerna med detta klipp tillsammans.

Djurvårdaren:
Stress i denna situation innebar att djurvårdaren inte observerade var rovdjuren befann sig i hägnet, hans enda fokus var att skynda sig fånga grisen. Dessutom gjorde han misstaget att sticka ner ett verktyg som rovdjuret kunde slita tag i och i sin tur dra ner djurvårdaren i hägnet. I detta fall anser jag att det vore lämpligare att slussa undan rovdjuren till ett annat hägn så att man kan arbeta i det tomma hägnet med det man behöver göra, helt utan risker.

Djurtränaren:
Nu föll djurvårdaren trots allt ner i hägnet vilket innebär en nödsituation. Genom att djurtränaren börjar med att öppna alla grindar skapar han direkt en livshotande situation, inte bara för sig själv men för alla andra människor runt omkring. Det är inte svårt för rovdjuren att springa rakt ut genom grindarna. Trots att detta innebär ett moraliskt dilemma kan man hantera en liknande situation på andra sätt. Djur är väldigt rutinbundna. Man skulle kunna distrahera djuret från andra håll i hägnet, locka djuret till sig när man står utanför hägnet genom att föra oväsen eller vifta med något. Man kan också återgå till rutiner, öppna en matlucka, kasta in mat eller liknande för att leda djuret undan från djurvårdaren som förhoppningsvis självmant kan krypa ut.
Försätt aldrig dig själv i fara. Spela inte hjälte. Tänk på din egen och andras säkerhet! Tänk också på att denna övning varken talar om rätt eller fel utan bara belyser risker och potentiella lösningar.

Instuderingsfrågor

  1. Berätta med dina egna ord hur du bör börja din arbetsdag.
  2. Varför är det viktigt att observera djur när man utfodrar dom?
  3. Varför ska man räkna alla djurindivider morgon och kväll?
  4. Varför är det viktigt att ta hand om och återställa arbetsplatsens redskap?
  5. Varför ska man skriva en dagsrapport om djuren och arbetet man utfört?
  6. Vad gjorde djurvårdaren för fel i den hypotetiska övningen?
  7. Hur borde djurvårdaren gjort istället?
  8. Vad gjorde djurtränaren för fel i den hypotetiska övningen?
  9. Hur kan hans handling orsaka större fara?
  10. Vad hade djurtränaren kunnat göra istället?

Gå vidare till “Lektion 6”