Lektion 6. – HLR

Hjärt-lungräddning, även kallad HLR är en livsavgörande kunskap att ha. HLR fungerar på liknande sätt både på människa och djur. Syftet är att se till att en individ med hjärtstopp eller andningsstopp hålls levande med hjälp av syretillförsel och bröstkompressioner. Det praktiska kan skilja sig lite beroende på om det är ett stort eller litet djur. I detta stycke syftar vi till människa, hund, katt och ungefärligt lika stora djur.

(Ta reda på fakta om puls och andetag per minut för respektive djurart.)

Så här gör du:

 1. Börja med att försöka få kontakt med individen. Kontrollera andning och puls. Puls på människa kan kännas vi hals och handled, puls och hund och katt kan kännas insida lår, ovansida framben. Puls på kanin kan kännas vid synliga blodkärl i öronen. Andning kan antingen höras genom nos eller synas genom att bröstkorgen höjs och sänks.
 2. Larma 112 eller veterinär/kollegor. Berätta vad som har hänt, var du befinner dig och vem du är. Finns möjlighet, be någon annan larma så att du kan påbörja HLR direkt.
 1. Kontrollera att individen har fria luftvägar så att inget sitter fast i halsen och kan orsaka mer skada eller icke fungerande HLR.
 2. Kontrollera att det inte finns några större yttre blödningar. Om så är fallet, lägg genast på ett tryckförband.
 3. Lägg hunden på dess högra sida (vänster sida upp) på ett stadigt, plant underlag.
 4. Kontrollera så att hunden har rät nacke, helst ska huvudet och nacken vara i linje med varandra. Var extra försiktig vid eventuell sträckning av nacken eftersom det kan finnas någon form av nackskada.
 5. Starta HLR. 30 bröstkompressioner följt av 2 inblåsningar. (Anpassa dina egna inblåsningar till storleken på djuret. En liten katt har mycket mindre lungor än en schäfer till exempel.

HLR-samarbete mellan två personer:

 • Person 1 utför konstgjord andning.
 • Person 2 utför hjärtkompressioner genom att placera händerna på bröstkorgens nedre del (där hundens vänstra armbåge vidrör bröstet).

Pressa ihop/tryck ner bröstkorgen enligt nedan:

 • 10-15 mm för små hundar
 • 20-30 mm för medelstora hundar
 • 35-40 mm för stora hundar

8. Komprimera bröstkorgen ca 100 ggr/min.
Gör 30 kompressioner, gör två inblåsningar så att bröstkorgen reser sig, gör 30 kompressioner följt av två inblåsningar, upprepa. Är ni två personer kan ni turas om, eller så gör en inblåsningarna och den andra kompressionerna.

9. Upprepa kompressionerna och inblåsningen tills andning och cirkulation fungerar.

10. När andning och puls har kommit igång transporteras hunden till veterinär eller djursjukhus.

Instuderingsfrågor

 1. Vad är det första du bör göra om du upptäcker ett medvetslöst djur?
 2. Varför är det viktigt att kontrollera att djuret har fria andningsvägar innan man påbörjar HLR?
 3. Vad står HLR för?
 4. Varför är det viktigt att påbörja HRL så snabbt som möjligt?
 5. Hur kan du kontrollera puls på en hund?
 6. Hur kan du kontrollera puls på en kanin?
 7. Hur många bröstkompressioner ska du göra?
 8. Hur bör du hålla dina armar när du utför bröstkompressioner?
 9. Hur ska du anpassa inblåsningarna till storleken på djuret?
 10. Vad bör du göra om du lyckas få liv i individen?

Gör veckans inlämningsuppgifter under fliken “Vecka Tre”