Studieplan & Information

Välkommen!

Välkommen till djuskötarkurs.se! Under de kommande 4 veckorna kommer du att få tillgång till studiematerial i form av text och bild. Under respektive vecka hittar du samtliga lektioner och tillhörande material i ordningsföljd. För bästa inlärning rekommenderar jag att du läser lektionerna i den ordningsföljd det presenteras.

Varje vecka avslutas med 10 inlämningsfrågor. Dessa frågor är ej samma som instuderingsfrågorna.
Du behöver använda ett skrivprogram på din dator eller läsplatta.
Gratis skrivprogram som låter dig spara filer i PDF är ex. Libre Office eller Microsoft Word.

Om du behöver stöttning under studietiden, har frågor eller funderingar, tveka inte att skicka ett mejl till mig.
Jag finns med under hela din studieperiod och svarar vanligtvis på mejl samma dag.

Personlig feedback

Du kommer att få personlig feedback på det material du skickar in. Feedbacken är till för att du ska kunna utvecklas ytterligare i ditt tankesätt gällande frågeställningarna i inlämningsuppgifterna.
Studiematerialet innehåller också instuderingsfrågor i slutet av varje lektion. Dessa instuderingsfrågor ska INTE skickas in utan är till för dig att säkerställa att du fått en förståelse för vad du läst.

Du kommer alltid att få svar på dina inlämningsuppgifter. Ibland går det snabbt, ibland kan det dröja lite längre. Jag gör mitt bästa för att svara alla så snabbt som möjligt.

Arbete med protokoll

I denna kurs kommer vi att arbeta med inlämning av protokoll och du kommer att bli bedömd på hur väl du tar till dig de skriftliga instruktionerna som hör till protokollet. Därför är det viktigt att noga läsa uppgiftsbeskrivningen till respektive protokoll samt att fylla i protokollet i enlighet med vad som anges.
Det är viktigt att inte hitta på egna rubriker eller övrig text. Det är också viktigt att hålla sig kort, tydlig och saklig.

Protokoll används på arbetsplatser för att föra statistik, få en tydlig överblick över något eller samla in data.
Alla som arbetar med protokollen ska fylla i det på samma sätt för att undvika missförstånd eller att information som efterfrågas uteblir.

Det är viktigt att du som kursdeltagare förstår protokollets syfte och hur man fyller i det. Om du inte förstår uppgiftsbeskrivningen behöver du självständigt ansvara för att höra av dig till mig som kursledare så att jag kan hjälpa dig INNAN det är dags att skicka in inlämningsuppgiften. Inlämningsuppgiften ska vara den slutgiltiga produkten av veckans arbete, finns det frågor eller funderingar ska detta redas ut INNAN inlämning av uppgift.

Om du har svårigheter att ladda ner, öppna eller fylla i protokoll behöver du höra av dig till mig i god tid innan inlämning så att jag kan hjälpa dig om det behövs. Du behöver i denna kurs ha grundläggande kunskaper om vanliga skrivprogram och hur man arbetar med dokument i dessa.

Uppläsning av studiematerial

Önskar du få studiematerialet uppläst medan du studerar? Installera webbläsaren Microsoft Edge och använd dig av funktionen “Läs upp”.

1. Gå till länken, tryck på DOWNLOAD och följ instruktionerna. https://www.microsoft.com/en-us/edge

2. Öppna www.djurskotarkurs.se i microsoft egde webbläsaren och logga in på din profil.

3. Gå till önskad lektion

4. Klicka på de tre prickarna högst uppe i högra hörnet på menyraden.

5. Välj funktionen “Läs upp”

6. Hoppa över, pausa eller lyssna om på stycken med hjälp av knapparna som dyker upp överst på sidan.


Studieplan

Vecka 1 – De fem friheterna

Vecka 1 – Miljövälfärd

Vecka 1 – Inlämningsuppgifter

Vecka 2 – Hälsovälfärd

Vecka 2 – Miljöberikning

Vecka 2 – Inlämningsuppgifter

Vecka 3 – Träning

Vecka 3 – Stereotypt beteende

Vecka 3 – Inlämningsuppgifter

Vecka 4 – Välfärdsproblem för vilda djur

Vecka 4 – Välfärdsproblem i olika kulturer

Vecka 4 – Inlämningsuppgifter

Avslutningsmaterial


Gå vidare till “Lektion 1 – De fem friheterna”