Vecka 1 – Inlämningsuppgifter

Du har klarat din första studievecka!

Bra kämpat denna första studievecka! Vi har lärt oss hur man bedömer välfärd enligt vissa punkter och vad miljövälfärd innebär. Man får aldrig slå sig för bröstet och säga att man uppnått bästa möjliga välfärd, utan ständigt ställa sig frågan “Vad kan jag förbättra”?
Man blir aldrig fullärd inom djurvälfärd och det kommer ständigt ny forskning och nya riktlinjer att förhålla sig till.


Inlämningsuppgift 1. Genomför ett miljövälfärdsprotokoll.

Nedan finner du ett miljövälfärdsprotokoll.
Du kan välja att skriva ut det och fylla i eller skriva digitalt.
Utgå ifrån veckans studiematerial när du fyller i protokollet och var noga med att läsa uppgiftsbeskrivningen för hur protokollet ska fyllas i.

  • Du som har eget husdjur kan välja att bedöma miljövälfärden för det egna djuret eller besöka någon annans djur.
  • Du som inte har ett eget djur behöver besöka ett djur. Exempelvis en vän, en djuraffär, en bondgård eller ett stall i närheten där du bor.
  • Du som inte har tillgång till något djur över huvud taget kan bedöma bilderna nedan.
    Du kan endast utgå ifrån det du ser på bilden.

Sätt ett kryss i den ruta du tycker stämmer in med det du bedömer.
Det du ska bedöma är miljön där djuret vistas större delen av dygnet. Till exempel i en hage eller i en bur. Du ska inte bedöma välfärden eller tillgänglighet som djuret har på exempelvis promenader utomhus.

Ingen tillgång – Djuret har inte tillgång till den bedömda kategorin.
Begränsad tillgång – Möjligheten finns men inte obehindrat eller är av dålig kvalité.
Fullständig tillgång – Djuret har fullständig tillgång till den bedömda kategorin.

Nedan finns en lathund till dig som behöver extra stöttning.


Inlämningsuppgift 2. – Ge förbättringsförslag på miljövälfärden.

Utgå ifrån ditt skrivna protokoll och ge exempel på förbättringar på alla kategorier som inte fick ”Fullständig tillgång”. Tänk på att skriva kortfattat och tydligt.
Skicka in förbättringsförslagen i samma dokument som protokollet.

Skicka in dina inlämningsuppgifter i PDF format till info@djurskotarkurs.se
senast söndag kl. 16.00


Vecka 2 öppnas natten mellan söndag och måndag.