Vecka 3 – Träning

Grundläggande träning

Att träna djur kan vara en stor del av vår vardag. Är det husdjur kan det vara allt ifrån att inte dra i kopplet, inte bitas i fingrarna, komma på kommando mm. Är det vilda djur eller landbruksdjur vi arbetar med kan träningsmomenten se helt annorlunda ut. Där handlar det oftare om förflyttning, kliva på transporter, ta blodprover eller kliva upp på våg.

Oavsett varför vi tränar våra djur eller för vilket ändamål så finns det ändå vissa grundprinciper att ta hänsyn till för att nå önskat resultant samtidigt som träningen ska upplevas positiv och givande för både oss och djuren. Allt handlar om en gemensam förståelse och trygghet sinsemellan. Det är alltid vi som bär det yttersta ansvaret för att träningspasset ska upplevas positivt och givande. Tyvärr är det inte alls ovanligt med felaktig eller inkonsekvent träning. Och ibland tränar vi in beteenden hos våra djur utan att vi ens är medvetna om det. Vilket i slutändan kan bli problematiskt.

I denna lektion ska vi gå igenom grundprinciperna med djurträning så att du ska få en grund stå på för att utveckla träningsmoment vidare. Vi bör alltid utgå ifrån att skapa positivitet med träningsmoment snarare än frustration och bestraffningar.

Förstärkning & Bestraffning

Djur och människor lär sig hela tiden genom att tolka olika signaler och resultat. Det innebär att vi lär djuren saker även om vi inte planerar att göra det. Därför är målinriktad träning viktigt och det kräver noggrann planering och förståelse för momentet. Det krävs också tydlighet, tid och tålamod.
Ställ dig ofta frågorna: vad vill jag uppnå och varför? hur ska jag lägga upp träningen, både för tillfället och på lång sikt? Vad motiverar djurindividen som jag ska träna? Är det godis, leksak eller kel? Vad har jag för förutsättningar för att lyckas bra?

Det är jätteviktigt att vara medveten om hur vi beter oss och hur vi agerar i vår träning för att förstå vad djuret uppfattar för känslor av det vi gör. Nedan listas de förstärkningar och bestraffningar som finns och vad det får för konsekvenser för djuret.

När vi använder oss av förstärkningar i vår träning ökar vi chanserna att beteendet utförs igen.
När vi använder bestraffningar i vår träning minskar chansen att beteende utförs igen.


FörstärkningarBestraffningar
Positiv förstärkning
– Något vi gillar tillkommer
– Känsla av glädje
Positiv bestraffning
– Någonting vi ogillar tillkommer
– Ger känsla av obehag och rädsla
Negativ förstärkning
– Något vi ogillar tas bort
– Ger känsla av lättnad
Negativ bestraffning
– Något vi gillar tas bort
– Ger känsla av besvikelse och frustration

Positiv förstärkning

Positiv förstärkning är den träningsmetod vi bör sträva efter att arbeta med. Därför att det lämnar djuret med positiva känslor både för metoden och för resultatet.
Ett exempel på positiv förstärkning kan vara:
Vi ska lära en hund att komma på kommando. Så fort hunden springer fram emot oss belönar vi hunden med en godisbit. Hunden förstår då att syftet är att komma till dig och där får den någonting gott. Hunden känner sig nöjd och glad över att komma fram till dig.

Kanin tränar “high-five” med positiv förstärkning. Video från Exempelthebunny.

Negativ förstärkning

Negativ förstärkning används också ofta inom djurträning. Speciellt när man precis sätter igång med en del träningsmoment. Det ger djuret en känsla av lättnad när djuret gör rätt, fram tills dess upplever djuret ett visst obehag.
Ett exempel på negativ förstärkning kan vara:

Vi ska lära en hund att sitta. För att få hunden att förstå att rumpan ska ner i golvet kan vi fysiskt trycka ner rumpan. När hunden sitter ner släpper trycket (obehaget).

Positiv bestraffning

När man arbetar med bestraffningar ger man alltid djuret negativa känslor för både träningen och resultatet.
Dock är det inte ovanligt att bestraffningar förekommer i träningsmoment där man som djurägare inte är medveten om sitt eget agerande och handlar i affekt eller frustration.
Ett exempel på positiv bestraffning kan vara:
Vi ska lära en hund att inte dra i koppel med hjälp av strypkoppel. När hunden börjar dra i kopplet uppstår obehag eller smärta när snaran dras åt. Vilket signalerar till hunden att beteendet ska uppfattas med obehag/smärta. Det är tyvärr inte ovanligt att hundägare kontrar drag i kopplet med att rycka tillbaka. Det är också en positiv bestraffning.

Negativ bestraffning

Negativ bestraffning innebär att något positivt tas bort när ett visst beteende utförs.
Ett exempel på negativ bestraffning kan vara: Vi ska lära hunden att sitta. Du ber hunden att sitta men hunden lägger sig ner istället. Godbiten, som var ämnad för hunden vid rätt typ av beteende, äter man istället upp själv.
(eller gömmer bakom ryggen)


Brygga/Bridge

En brygga eller bridge används ofta inom djurträning. En brygga är en belöningsmetod där man talar om för djuret att den gjort rätt. Direkt efter kommer den faktiska belöningen som kan vara en godisbit. En vanlig brygga som många känner till är en klicker eller visselpipa. Alltså ett läte som alltid låter lika dant som kommer direkt när rätt beteende utförs. Därefter ger man godis eller beröm.
Det är inte ovanligt att en brygga används felaktigt och man klickar och visslar för minsta lilla eller vid fel tillfällen.
Det kommer att skapa förvirring och osäkerhet för djuret.
Det är viktigt att man är konsekvent med vilka beteenden man ska belöna så att djuret förstår VARFÖR man visslar eller klickar. Visslet eller klicket ska INTE vara kommandot.
Brygga byggs upp på följande sätt med klicker:
Kommando -> rätt beteende -> klick -> belöning. (Sitt -> hunden sätter sig -> klick -> godisbit)

Target/Prompt

En target eller prompt är en slags förlängning av din arm, kan man säga. Ofta är en target en pinne med en boll i ena ändan. Syften med en target är att kunna forma beteenden och leda djuret åt rätt håll.
Till exempel: Du vill undersöka en häst under hakan, öva in att hästen ska följa target med sin mule så att du kan styra hästens huvud för att kunna genomföra undersökningen på ett enkelt sätt.
En target kan övas in tillsammans med en brygga om man vill.
Videon nedan visar en träning med target i startskede. Observera att videon är på engelska.


Instuderingsfrågor

Besvarade följande frågeställningar och arbeta med dom tills du känner att du kan och förstår dom. Dessa frågor ska INTE skickas in utan är till för dig att säkerställa att du förstått det du läst om i lektionen ovan.

  1. Varför ska man vara konsekvent när man tränar sitt djur?
  2. Vad är syftet med en förstärkning?
  3. Vad är syftet med en bestraffning?
  4. Vad får djuret för känslor av en positiv förstärkning?
  5. Vad får djuret för känslor av en negativ förstärkning?
  6. Vad får djuret för känslor av en positiv bestraffning?
  7. Vad får djuret för känslor av en negativ bestraffning?
  8. Vad är en brygga/bridge?
  9. Vad är en target/promt?
  10. Varför ska vi ha ett mål med vår träning?

Gå vidare till “Vecka 3 – Stereotypa beteenden”